wat is osmose?

Osmose is een verzwakking van het laminaat. Alle polyester schepen zijn in principe gevoelig voor osmose. Dit komt doordat er 3 factoren aanwezig zijn die zorgen voor osmose: water, een in water oplosbare stof (polyesterhars) en een zogenoemd selectief membraamfilter (de gelcoat of een verfsysteem). Door de gelcoat of het verfsysteem dringt langzaam maar zeker water bij in het water liggende schepen. De ingesloten watermoleculen blijven in de holte van het laminaat zitten en brengen de hydrolyse op gang en lossen dan de daarin aanwezige stoffen op. Door de osmotische werking trekt deze oplossing weer meer water in de holte. De holte komt onder druk en de oplossing wordt groter dan de holte kan bergen, waardoor vervolgens een blaas ontstaat. Per slot van rekening is vloeistof niet samendrukbaar. Wanneer de druk verder oploopt zal de blaas barsten. Zo ook de dieper liggende blaasjes, welke schade aanrichten door delaminatie, het uiteenscheuren van het laminaat.

Door de hydrolyse lost uiteindelijk het polyester op. Wellicht duurt dit meerdere jaren. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van het laminaat, de watertemperatuur en zoet of zout water.

Een polyesterhars is oplosbaar in water. Polyesterhars wordt chemisch mede gevormd door een reactie van zuren en alcohol, waarbij water vrijkomt. Het water wordt uit de harsen gestookt. Doordat de estervorming een evenwichtsreactie is, kan de vorming ook andersom plaatsvinden. Water wordt dus weer aangetrokken (door de gelcoatlaag of het verfsysteem) waardoor de hars verzeept in zuren (het zuur uit de blazen) en alcoholen. Het eerste stadium van een verzwakking van het laminaat als gevolg van hydrolyse.

De oplossing om osmose te voorkomen is om een van de 3 bovengenoemde elementen te elimineren. Moverbo kan u daarbij helpen. Zie hiervoor onze unieke Gelcoat Peeler Robot.

Moverbo heeft inmiddels meer dan
1500 schepen, waarvan ruim
700 verschillende types,
succesvol behandeld.

Drogen zonder risico's

Moverbo realiseert haar osmosebehandeling risicoloos. Het drogen van schepen gebeurt zonder toevoeging van hitte op het laminaat. Verhitting van het laminaat kan bij temperaturen van 50 graden Celsius of meer schade veroorzaken doordat de harsen verharden en daarmee de flexibiliteit uit het laminaat verdwijnt. Laboratoriumtesten en interne proeven bewijzen de mogelijk schadelijke gevolgen van verhitten van de harsen wat mogelijk bakelietvorming tot gevolg heeft.
Moverbo droogt risicoloos zonder verhitting van het laminaat. Slechts bij uiterst exessieve problemen kan warmte worden toegevoegd bij gebruik van de HOTVAC vacuumtechniek.